Kap po kap

Zelene površine zahtevaju puno nege i održavanja. Pored zalivanja travnjaka, neophodno je pravilno zalivati i sve biljke, cveće, žbunje i drveće koje se nalazi na zelenoj površini. To je najbolje činiti sistemom kap po kap jer na taj način svakoj biljci polako dodajete potrebnu količinu vode. Sve to možete povezati sa sistemom za zalivanje travnjaka i spojiti sa tajmerom za zalivanje.